Registrace

Registrací získáte přístup do klientské zóny, kde si můžete sami snadno online spravovat rezervace v rozpisu. Nechceme po Vás zbytečně mnoho údajů. Potřebujeme jen ty nejdůležitějši - abychom Vás mohli kontaktovat v případě změn v rozpisu, nenadálých situací nebo občasnému zaslání nabídky nových služed. Vaše údaje jsou u nás v bezpečí - respektujeme GDPR.

Přihlašovací údaje
Tento e-mail bude sloužit i jako přihlašovací jméno.
Heslo musí mít minimálně 6 znaků. Důrazně doporučujeme použít heslo, které nikde nepoužíváte!
Otravné, ale účinné proti překlepu v heslu.
Osobní údaje
Preferujeme osobní přístup a proto bychom rádi znali Vaše jméno.
Kontaktní údaje
Mobilní číslo bude použito jen v případě změn v rozpisu.

Podmínky on-line služeb webu JogaNamaste.cz

Poskytovatel (Jógové studio Romana Bauerová) nabízí svým klientům on-line službu rezervace termínů v rozpisu, který umožňuje plánování a účast na lekcích jógy. Registrace je dobrovolná a registrující uvede pravdivé údaje s ohledem na případnou možnost kontaktovat registrovaného pro případ změn v rozpise. Registrující smí rezervovat pouze jedno místo na vybranou lekci jógy. Rezervace místa je pro potřeby registrovaného, resp. nesmí být předmětem spekulace či jiného podvodného jednání. V odůvodněných případech (nemoc, pracovní vytížení, rodinné důvody) lze rezervaci přenechat náhradníkovi, kterého zplnomocní (e-mailem, telefonicky, či zapůjčenín permanentní vstupenky) registrovaný. Poskytovatel on-line rezervace vždy vyčlení část kapacity náhradníkům a zájemcům, kteří rezervují svou účast tradičním způsobem (tj. telefonicky či osobně na recepci). Rezevace termínů je možná v předstihu 6ti týdnů. Storno rezevace je možné nepozději 2 hodiny před začátkém lekce jógy. Pokud registrovaný účastník uvolní v řádném termínu místo, je ihned emailem informován první náhradník v pořadí. Z náhradníka se tak automaticky stává účastník a platí pro něj výše uvedené povinnosti. Součástí informačního emailu náhradníkovi je odkaz pro rychlé storno pro případ, že se nemůže zúčastnit (v časové tísni nemusí mít přístup do klientské zóny JogaNamaste.cz). V případě, že účastník včas neuvolní svou rezervaci a nedostaví se na lekci jógy, bude mu odečteno 100% ceny za vstup. V případě, že se účastník nedostaví na lekce jógy bez omluvy 3x, bude mu registrace deaktivována. Provozovatel on-line služeb si vyhrazuje právo deaktivovat registrace, které budou vykazovat znaky podvodného jednání, či nebudou vázány na konkrétní osobu, či údaje v registraci nebudou pravdivé. Poskytovatel on-line služeb neodpovídá za prodlení doručovaných upozornění (e-mail), ke kterým může dojít v prostředí počítačové sítě Internet. Poskytovatel si vyhrazuje právo na zrušení termínů ze závažných důvodů. Účastníci budou v takovémto případě v předstihu vyrozumněni e-mailem. Veškeré výše uvedené opatření směřují k zajištění řádného provozu a spravedlivého přístupu zájemců o cvičení jógy.